Ruimtelijke visie West-Brabant West-Brabant

Bij het opstellen van de strategische en ruimtelijke visie West-Brabant is veel aandacht besteed aan het bepalen van collectieve waarden en benoemen van regionale opgaven. In het proces stond interactieve planvorming centraal. Alle relevante bestuurlijke en ambtelijke partijen participeerden, hierdoor liep het aantal direct betrokkenen op tot ver boven de 500 mensen.

Een oplossing voor het organiseren van zo’n grootschalig interactief proces is gevonden in het gebruik van film. Er zijn ‘short-movies’ over de identiteit van West-Brabant gemaakt. Daarnaast zijn de regionale opgaven en de verschillende scenario’s voor de toekomst verfilmd. De film is online beschikbaar gesteld, waardoor een brede doelgroep heeft kunnen deelnemen aan het debat en de regionale betrokkenheid aanzienlijk is gegroeid.

Inhoudelijk is de visie neergezet als een robuust ruimtelijk casco, gebaseerd op een heldere driedeling van de karakteristieke landschappelijke verschillen in de regio.

In de visie zijn alle majeure ruimtelijke opgaven in tien thematische stellingen gepositioneerd. Motto daarachter is het verder uitbouwen van West-Brabant als een zelfbewuste regio die proactief inzet op een dubbelprofiel: een hecht netwerk in de tuin van de delta. De visie vormde de opmaat voor de bestuurlijke samenwerking.

Specificaties

Plaats West-Brabant
Opdrachtgever Bestuurlijke Regiegroep West-Brabant
Project Strategische ruimtelijke visie
Jaar 2009-2010
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals