Structuurvisie Terneuzen Terneuzen

Voor meerdere gemeenten in zuidwest Nederland heeft Rothuizen structuurvisies opgesteld. In de structuurvisie Terneuzen wordt bepaald waar de gemeente op maatschappelijk, economisch en ruimtelijk vlak staat in 2025. De visie schetst een integraal beeld zonder alles tot in detail vast te leggen, om ruimte te laten om nadere afwegingen te maken.

In het kader van de structuurvisie zijn bijeenkomsten met de ambtelijke projectgroep gehouden en heeft samenspraak met belangrijke actoren uit relevante beleidsvelden plaatsgevonden. Het voorontwerp-structuurvisie is gepresenteerd aan de gemeenteraad, aan de provincie en aan de dorps- en wijkraden.

Uitgangspunt voor de structuurvisie is een integrale analyse van het gemeentelijk grondgebied, doorvertaald naar een integrale visiekaart anno 2025. Gebaseerd op de visie is het grondgebied ingedeeld in vlakken, waarbij voor elk vlak is bepaald welke strategie hierbij past. Deze strategie├źn zijn gerelateerd aan de vlakken op de kaart en digitaal vastgesteld conform wettelijke verplichting. Met het vastleggen van de strategie├źn wordt expliciet gekozen om realisatie van de visie na te streven en geen eindbeeld vast te leggen.

Specificaties

Plaats Terneuzen
Opdrachtgever Gemeente Terneuzen
Project Structuurvisie
jaar 2009-2010
Contactpersoon Manon Frankhuizen en Ernst-Jan Pals