Restauratie Domtoren Utrecht

De Domtoren, waarvan de bouw in 1321 begon, vormde bij de voltooiing in 1382 het letterlijke hoogtepunt van het Domcomplex. De vrijstaande toren is in de loop de eeuwen verschillende keren gerestaureerd.

 

Noodzaak van restauratie

Na de grote restauratie aan het begin van de 20ste eeuw, konden bij de bescheiden restauratie van de jaren 70 van de 20ste eeuw niet alle problemen worden opgelost. Rond 2013 bleek een ingrijpendere restauratie noodzakelijk. Om de restauratie op te starten werd een architectenselectie gehouden voor het aanstellen van een restauratieadviseur. Op basis van de aanbieding en het plan van aanpak, geschreven door collega Erik Jan Brans, werd Rothuizen geselecteerd voor het opstellen van een visie op de restauratie. Bij de selectie speelde de ruime, aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Erfgoed een grote rol.

Specificaties

Plaats Utrecht
Opdrachtgever Gemeente Utrecht
Restauratievisie 2018
Start uitvoering restauratie 2019
Projectteam Erik Jan Brans, Karlijn de Wild
Het in stand houden van een iconisch gebouw als dit en het historisch belang ervan spelen een belangrijke rol in het project. - Rothuizen Erik Jan Brans

Visie op de restauratie

“Het in stand houden van een iconisch gebouw als dit en het historisch belang van dit gebouw spelen voor mij een belangrijke rol in het project, waarbij ik probeer om alleen in te grijpen als het echt nodig is”, aldus Erik Jan over het dit restauratieproject. “Dit heb ik dan ook meegenomen in mijn visie op de restauratie. Samen met collega Karlijn de Wild hebben we de belangrijkste gebruikte steensoorten in kaart gebracht en de fase waarin deze zijn aangebracht. Een uitgebreide klus, want meerdere restauraties door de eeuwen heen heeft ertoe geleid dat er veel steensoorten zijn gebruikt. In de basis is de toren namelijk opgebouwd uit Middeleeuws baksteen, Römer tufsteen, rode zandsteen, Devonische kalksteen, ledesteen en Drachenfels trachiet. Bij de restauraties van de eeuwen na de bouw zijn daar verschillende soorten tuf-, kalk-, zandsteen en trachieten aan toegevoegd. Diverse steensoorten worden niet meer gewonnen, maar hebben een belangrijke waarde waar het gaat om de authenticiteit van de toren. Er wordt dus gekeken hoe deze steensoorten behouden kunnen worden.

 

Bouwteamfase

De gemeente Utrecht heeft besloten om het plan in Bouwteam voor te bereiden, vooral ook om de periode dat de toren in de steigers staat zo kort mogelijk te houden. De bouwteamfase moet leiden tot een definitieve visie op de restauratie.