Verbouwing en uitbreiding voor Vakcollege Helmond Helmond

Voor scholen is het van uiterst belang om een inspirerend en open leer- en werkklimaat te bieden aan haar leerlingen. Faciliteiten, waaronder de huisvesting, spelen daarbij een grote rol. Dat gold ook voor Vakcollege Helmond: een school voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en het LWOO. Rothuizen realiseerde in 2018 de grootschalige verbouwing én uitbreiding. Hierdoor kan Vakcollege Helmond er weer jaren tegenaan.

Het Vakcollege Helmond koos voor Rothuizen vanwege de ruime ervaring binnen de onderwijssector en haar vernieuwende visie op dit project. Niet alleen verzorgde Rothuizen het ontwerp en de engineering, maar met de BouwMeesterPro-methode ook de realisatie.

Over de opdrachtgever

Het Vakcollege Helmond heeft drie afdelingen: Economie & Ondernemen, Health Social & Beauty en Techniek. De laatste is onderverdeeld in zware techniek (bouw) enerzijds en het TechLab anderzijds, waarin schone technieken aan de orde komen. De afdelingen met onderscheidende identiteiten waren in de bestaande situatie slecht zichtbaar, evenals het gehele college dat gezamenlijk met het aangrenzende ROC een gebouw deelt met uniforme uitstraling

 

Specificaties

Plaats Helmond
Opdrachtgever OMO Scholengroep Helmond
Ontwerp 2017
Realisatie 2017-2018
Bruto vloeroppervlakte 6.520 m²
Functie Onderwijs
Team Eefje Rikhof, Niels Coppoolse, Evert Jan Akershoek, Kevin van der Weijden, Pierre Maas, Igor Vreezen

Goed ontwerp zorgt voor onderscheidend vermogen

Eefje Rikhof was als architect betrokken bij dit mooie project. Over de gemaakte keuzes vertelt ze: “We hebben een nieuw volume op de binnenplaats van het Vakcollege ontworpen. Door veel glas en een diagonaal in zowel plattegrond als dakvlak wordt met dit nieuwe Plaza het Vakcollege onderscheidend binnen de uniformiteit van het bestaande gebouw. Door de ruimtelijkheid en lichtinval is het Plaza een zeer prettige verblijfsplek geworden. De verbindingen met het bestaande gebouw zijn zo ontworpen dat de verschillende afdelingen hun exposure aan het Plaza krijgen. Veel ontwerpinspanning is verricht om de relaties tussen de afdelingen in het bestaande gebouw, maar ook tussen bestaand en nieuwbouw, te verbeteren. Transparantie, flexibiliteit en zichtbaarheid (naar buiten) waren daarbij leidend. Het Vakcollege Helmond wilde met de verbouwing en de nieuwbouw de uitstraling van een nieuwe school krijgen. Voor ons als ontwerpers was niet alleen het motto ‘trots op’ belangrijk, maar ook de verbinding die de school zocht met de buitenwereld en tussen de vakafdelingen onderling. In ons ontwerp hebben we de nieuwbouw gebruikt om die verbindingen te optimaliseren en de school een adres te geven aan de straatzijde. Daarnaast is binnen de mogelijkheden gezocht naar maximale transparantie van de vak-afdelingen naar de Plaza én naar de buitenwereld.”

Samenwerking

“Een goede en transparante samenwerking vinden we belangrijk”, stelt Eefje. “We werken al jaren voor de onderwijssector. Niet alleen vanwege de ontwerpuitdagingen maar vooral omdat we bij dit soort opdrachten altijd in zeer nauw overleg met de gebruikers aan het ontwerp werken. Ook bij dit project hebben we diverse ontwerpsessies belegd zodat we ons ontwerp naadloos konden laten aansluiten op de wensen van de opdrachtgever. Je merkt gelijk dat dit zorgt voor positieve energie en grote betrokkenheid!” Onderwijs is onze passie!