Albert-Jan Snijders

Architect

Accuraat, nauwgezet en betrokken; dat is Albert-Jan ten voeten uit. Bij Rothuizen is hij al geruime tijd werkzaam als architect. Hij studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven en ontwikkelde al vroeg een passie voor architectuur. Binnen het ontwerpteam van Rothuizen houdt hij zich voornamelijk bezig met nieuwbouwvraagstukken binnen de sector Zorg en Welzijn. Volgens Albert-Jan is de esthetica van een gebouw van secundair belang binnen deze sector. Je creëert een thuis voor zorgbehoevende mensen en een goed werkbare omgeving voor de zorgverleners. Dát tot stand laten komen in een ontwerp, is waar Albert-Jan energie van krijgt in zijn werk als architect. Naast nieuwbouwvraagstukken houdt Albert-Jan zich ook graag bezig met herbestemmingsprojecten en circulair bouwen. Werken met de materialen die je hebt, vraagt om een andere manier van benaderen en werken. Een gebouw moet passend zijn volgens hem. Passend bij de wensen en eisen van de opdrachtgever, passend binnen het budget, maar ook passend bij de toekomst. Binnen het team is Albert-Jan voor velen een vraagbaak vanwege zijn ruime ervaring. Hij werkt graag samen en combineert daarbij de diverse expertises van collega’s om tot een optimaal passend eindresultaat te komen.