Ernst-Jan Pals

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Ernst-Jan studeerde tuin- en landschapsinrichting. Gedurende afgelopen jaren ontwikkelde hij zich binnen Rothuizen tot adviseur ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit een ontwerpende benadering denkt hij mee op het gebied van integrale strategie- en visievorming, om deze daarna uit te werken tot realistische, maakbare stedenbouwkundige ontwerpen. Een groene inrichting van de openbare ruimte vindt hij belangrijk voor de leefbaarheid van rurale en stedelijke gebieden. De wereld is sterk in verandering en Ernst-Jan ziet hierin een grote uitdaging. Projecten vragen meer dan ooit om een integrale benadering. Ernst-Jan zijn brede internationale interesse helpt hierbij. Hij zet zijn beeldende en ontwerpende kwaliteiten daarbij graag in om de communicatie over noodzakelijke veranderingen te vergemakkelijken.